กิจกรรม 5 ส ปีการศึกษา 1/2560

ทำความสะอาดอาคาร ห้องทำงาน และห้องเรียน

 
กิจกรรม 5 ส ปีการศึกษา 2/25860ล้างห้องน้ำ จัดห้องทำความสะอาดห้องเรียน