กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560

เดินไม้โถกเถก
วิ่งกระสอบ
กินวิบาก


เดินกะลา


ชักกะเย่อ