กิจกรรมงานลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีเปิดกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ
กิจกรรมประกวดนางนพมมาศจำแลงกิจกรรมประกวดเพาะกายกิจกรรมอื่นๆในงาน