กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร


สมัครฟรี ! อบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักกีฬาด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา ” ( SPORTS SCIENCE DEPLOYMENT FOR ATHLETIC PERFORMANCE )

กรมพลศึกษา โดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ ระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ให้แก่ครู อาจารย์ ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในสถานศึกษา ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้เกี่ยวข้องกับการกีฬา (นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสมัครได้)

ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศสเปน

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดกำหนดการอบรมและแบบตอบรับดังเอกสารแนบ ได้ที่เว็บไซด์ของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา http://sportscience.dpe.go.th/ และรีบส่งแบบตอบรับมายังสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ด่วน....รับจำนวนจำกัด

   อ่านต่อคลิ๊ก                                                                                                    

ขอเชิญนักวิ่ง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักกีฬาและผู้ที่ออกกำลังกาย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์
เรื่อง “วิทยาศาสตร์การกีฬา…ชวนวิ่ง ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง”

วันที่ 15-16 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวน์เวอร์ กรุงเทพฯ

**ไม่เสียค่าลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด เพียง 70 คนเท่านั้น)
สามารถ Download กำหนดการอบรม และใบสมัครได้ที่

htttp://sportscience.dpe.go.th

เปิดกว้างสำหรับนักวิ่งที่สนใจ และสามารถนำความรู้ไปบอกต่อได้ จะเป็นประโยชน์มาก
   อ่านต่อคลิ๊ก                                                                                                    
   สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมัครสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 3 และชั้น 4 ณ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
   อ่านต่อคลิ๊ก                                                                                                    

ผู้สนใจรับใบสมัคร คลิ๊ก!!