แหล่งงานเต็มเวลา
   สมาคมกีฬาเเบดมินตันเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัคร     นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำสมาคมฯ